Školní vzdělávací program

 

Identifikační údaje

 

Sídlo:

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou 38

okr. Český Krumlov

382 78

 

Zřizovatel školy:

Obecní úřad

Lipno nad Vltavou

okr. Český Krumlov

382 78

 

Ředitelka školy: Mgr. Marika Poslušná

 

Organizace školy: sloučená ZŠ a MŠ

 • dvě třídy MŠ, kapacita 45 dětí

 

 

Zpracovatelé

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

 • učitelka MŠ - Markéta Baldová
 • učitelka MŠ - Alena Zdechovanová
 • učitelka MŠ - Lucie Petrášková
 • ředitelka ZŠ a MŠ - Mgr. Marika Poslušná

 

Spoluúčast:

 • rodičů
 • pracovníků Obecního úřadu
 • soukromých i státních firem a podniků

 

 

Platnost dokumentu:

 

Tento školní vzdělávací program byl přepracován na základě rad a doporučení školní inspekce.

 

Schválení ŠVP a TVP Mateřské školy Lipno nad Vltavou proběhlo na pedagogické radě dne 28. 8. 2014.

 

Platnost tohoto ŠVP a TVP je na tři následující školní roky.

Č.j. 2014/2

 

Obecná charakteristika školy

Obec Lipno nad Vltavou

 

            Lipno nad Vltavou je malebná obec v jižních Čechách ležící na levém břehu údolní nádrže Lipno nedaleko přehradní hráze.

Historie obce sahá až do 16. století, první písemná zmínka o obci pochází již z roku 1530.

Dnešní obec, položená nad začátkem Lipenské údolní nádrže, se dříve rozkládala v údolí Vltavy. Původní osada patřila do panství Vyššího Brodu a stejně jako mnohé, okolní sídla patřila mezi malé dřevařské osady, v níž žili dělníci zabezpečující plavení dřeva po Vltavě. Šumavská vesnice Lipno nad Vltavou spadá do okresu Český Krumlov a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Český Krumlov.

Obec Lipno nad Vltavou se rozkládá asi dvacet dva kilometrů jižně od Českého Krumlova. Trvalý pobyt na území této středně velké vesnice má úředně hlášeno kolem 580 obyvatel. Lipno nad Vltavou se dále dělí na dvě části, konkrétně to jsou: Lipno nad Vltavou a Slupečná.

V obci naleznou děti školního věku jednu základní školu nižšího stupně a rodiče malých dětí mohou také využít mateřskou školu. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště, sportovní hřiště, stadion a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu.

V obci Lipno nad Vltavou má ordinaci jeden praktický lékař. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž policejní stanice a poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod.

V současné době patří Lipno nad Vltavou k  nejvíce turisticky navštěvovaným oblastem na lipensku. Je zde zimní středisko se 7km lyžařských tratí, aquapark, bobová dráha, lanový park, pláže a cyklostezka spojující Lipno nad Vltavou s Frymburkem a přehradou.

 

Historie ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou

 

            V roce 1958 se Lipno nad Vltavou stalo obcí a národní škola sem byla přestěhována ze Slupečné do upravené budovy č. 38, dřívější ubytovny pracovníků na přehradě. Do těchto míst se přestěhovala i mateřská škola z dřevěného domku u lesa. V budově ale nebylo příliš mnoho prostoru pro tolik dětí a proto se v roce 1962 mateřská škola postupně přestěhovala do domu č.3, kde děti měly i svoji kuchyni s jídelnou.

Od září 1965 až do června 1973 byla škola čtyřtřídní s největším počtem 96 žáků.

Na začátku roku 1996 došlo k opětovnému sloučení ZŠ a MŠ. Od té doby tomu není jinak.

 

Současnost ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou

 

            V současné době má základní škola tři třídy, vlastní družinu, knihovnu, počítačovou místnost, tělocvičnu, kabinet, sborovnu, ředitelnu, šatnu a zázemí pro pedagogický i nepedagogický personál. Jídelna je společná pro základní i mateřskou školu. Za školou je zatravněný prostor využívaný základní i mateřskou školou k pohybovým aktivitám.

Mateřská škola má v současné době jeden a půl třídy a má své vlastní prostory v přízemí budovy. V průběhu letních prázdnin v roce 2011 proběhla v prostorách mateřské školy rekonstrukce. Jednalo se o vytvoření kanceláře (kabinetu) pro učitelky, dále pak probouráním a zazděním několika stávajících dveří byly dvě třídy spojené tak, aby učitelka měla přehled o dětech nacházejících se v druhém prostoru. A prostor ložnice byl za pomoci stavebních úprav rozšířen a zrenovován a byla zde vytvořena další třída mateřské školy. Mateřská škola dále vlastní šatnu a oplocené školní hřiště.

 

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

            Prostory mateřské školy se nachází v pravé části objektu hned v přízemí, se společným vchodem pro ZŠ. Část MŠ je oddělena velkými prosklenými dveřmi, které zajišťují dostatečné soukromí a bezpečí. Šatna je umístěna po levé straně při vstupu do budovy. Je dostatečně prostorná, každé dítě zde má svůj prostor, kde si ukládá oblečení a boty. Místa jsou označována jejich jmény. Současně využíváme vlastní školní zahradu, která se nachází hned pod budovou školy.

V průběhu letních prázdnin 2011 proběhla v prostorách mateřské školy rekonstrukce, díky ní se nám podařilo vybudovat dostatečný prostor pro vytvoření tzv. „půl“ třídy. Dále proběhly stavební úpravy i ve stávajících místnostech - z kumbálu na výchovný materiál a pomůcky, byla vytvořena kancelář a zázemí pro pedagogický personál, k hlavní herně byla připojena další místnost.a prostor ložnice byl rozšířen o velkou část chodby.

První je prostorná, světlá a má tři části:

 

- hernu, která je po obvodu zastavěná nízkými regály, které obsahují didaktický materiál a Montessori pomůcky a uprostřed tohoto prostoru se nachází elipsa. Místnost je uspořádaná tak, aby dětem nabízela dostatečně připravené prostředí, respektující řád a samostatnost. Třída je uspořádána do několika koutků, a to smyslový, praktického života, českého jazyka, matematického koutku, koutku kosmické výchovy a hudebního koutku.

 

- pracovní část, která obsahuje stolky s židličkami /sloužící k individuálním, skupinovým, výtvarným, pracovním, grafomotorickým činnostem/, koutek s pitím /sloužící k sebeobsluze při uspokojení pitného režimu dne/

 

- hrací část, která je vybavena nábytkem s hračkami, jsou zde vybudované různé hrací koutky k námětovým hrám apod.

Druhá třída  je podstatně menší, tmavší a má dvě části:

 

- hernu, která je minimálně zastavěná po obvodu nízkými regály, které obsahují hračky, pomůcky, didaktický materiál a také Montessori pomůcky, na kraji tohoto prostoru se nachází elipsa. Pracovní prostor se stolky je umístěn pod okny, aby zajišťoval dostatečné množství denního světla. Po celé délce pravé části místnosti jsou vestavné skříně, které skrývají dřevěná lehátka, která se každý den rozkládají do prostoru.

 - pracovní část, která obsahuje stolky s židličkami / sloužící k individuálním, skupinovým, výtvarným, pracovním, grafomotorickým činnostem/, koutek s pitím sloužící k sebeobsluze při uspokojení pitného režimu dne/  

Ložnice   Po celé délce pravé části místnosti jsou vestavené skříně, které skrývají dřevěná lehátka, čisté povlečení a deky s polštáři. Po celém prostoru jsou rozmístěna léhátka.

 

Pro první třídu a ložnici je společný prostor umývárny s toaletami pro děti a sociálním zařízením pro učitelky. Druhá třída má vlastní zázemí pro toalety. Všechny děti společně využívají prostornou šatnu a jídelnu.

Ke skupinovým pohybovým činnostem vyžadujícím dostatečný prostor využíváme školní hřiště a zatravněný prostor za školou.

 

Naše třídy každý rok nesou rukopis i příběhy těch, kteří v ní žijí /ten se odráží ve výzdobě i uspořádání/.

Na uspořádání, dovybavování, výzdobě všech prostor mateřské školy se podílejí děti, prostory tříd, šatny, chodeb jsou vyzdobeny produkty a obrázky dětí. Pro uspořádání, zacházení i úklid hraček a pomůcek máme jasná pravidla, děti jsou vedené k samostatnosti při výběru, organizaci i úklidu hraček a pomůcek.

 

Materiální vybavení tříd pro hry a činnosti dětí jsou díky dostatečným finančním prostředkům dostačující.

 

Televizi nemáme ani nepostrádáme!!! Vlastníme magnetofony, které využíváme zejména k hudební reprodukci, jinak má u nás přednost slovo mluvené a vyprávěné před reprodukovaným.

 

 

Podmínky k naplňování biologických a specifických potřeb dětí

 

Stravování

 • stravu v mateřské škole zajišťuje vedoucí kuchyně p. Rynešová a kuchařka p. Vávrová
 • vedoucí kuchyně vytváří jídelní lístek, vybraná jídla dětem poskytují plnohodnotnou a vyváženou stravu (dle předpisů), mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány potřebné intervaly, k přípravě pokrmů je využívána vzorová literatura:

                          např. H.CÁBOVÁ,Labužníci ve školních jídelnách

                                   K. KARÁSEK, Receptury pokrmů pro školní stravování

 • NENUTÍME DĚTI DO JÍDLA – snažíme se dětem předkládat co nejvíce informací o potravinách, ze kterých je jídlo uvařené
 • vedoucí učitelka MŠ a vedoucí kuchyně společně konzultují potřebné požadavky ohledně stravování a organizace
 • plně respektujeme individuální potřeby dětí ohledně jídla, máme dohodnutá pravidla ohledně jídla

       a) o jídle nemluvíme ošklivě – „když nemám něco rád, mohu pouze

           ochutnat“ - využíváme individuální motivace i přístup k dětem

       b) jídlem neplýtváme – děti mají možnost určit si množství

 

Pitný režim

 • děti mají ve třídách během celého dne k dispozici dostatečné množství tekutin (zajišťuje učitelka MŠ). Uzavíratelná nádoba na pití je umístěna v prostoru třídy, manipulace s ní je velmi jednoduchá, tudíž jsou děti vedené k samostatnosti a sebeobsluze

 

Potřeba pohybu

 • odpovídá uspořádání třídy i využití prostor tělocvičny, ale i organizace pobytu venku dětem je zajišťován dostatečný pobyt venku, avšak program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší
 • děti využívají k pobytu venku školní zahradu, která je oplocená a uzamykatelná (klíče má k dispozici školnice a učitelky MŠ – vždy po odchodu zajišťuje uzamčení zahrady)
 • zahrada je vybavená dřevěnou sestavou – houpačky, dvě pískoviště (kryté plachtou), dřevěný domeček, dřevěný vláček, kolotoč, dřevěná housenka, stůl a lavice, domeček (ve kterém jsou uložené hračky)
 • k pobytu venku je využíváno okolí školy – nedaleký les, louky, krátké i dlouhé vycházkové trasy
 • dětem je poskytován dostatečný prostor pro spontánní pohyb i pro pohybové aktivity v prostorách třídy, v tělocvičně a venku

 

Individuální potřeba odpočinku

 • respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku dětí, do ložnice odcházejí všechny děti, předškolní děti nemusí ulehat na lehátka, společně sdílíme čas na pohádku, písničku, vyprávění
 • po obědě se děti ukládají na lůžka (do místnosti k tomu určené), převlékají se do pyžam, která si nosí vlastní z domova (praní zajišťují rodiče), nespícím dětem jsou nabízené jiné klidné činnosti v prostoru vedlejší třídy. Organizace odpočinku má ovšem u nás svá pravidla, vyžadující ohleduplnost vůči dětem spícím.

 

Toaleta

 • na toaletu se děti nemusí dovolovat, ale platí pravidlo, že odcházím-li ze třídy, někomu o tom řeknu, aby mě nehledali. Individuální potřeba soukromí je respektována. Děti jsou vedené k sebeobsluze a hygienickým návykům, ale ví, že paní učitelka je na blízku a potřebuji-li pomoci, tak mi pomůže.

 

Další individuální i specifické potřeby

 • jsou přirozenou součástí našeho života, proto od začátku školního roku záměrně využíváme každé příležitosti k tomu, aby se děti nejen vzájemně seznámily, ale i poznaly, abychom se naučili tolerovat jeden druhého, uvědomili si, že každý z nás je jiný, svůj, a přesto můžeme fungovat dohromady. Zásadně u nás není nikdo zesměšňován ani ironizován nikým ze zúčastněných, ať už má problém či specifickou potřebu jakoukoliv.

 

 

Psychosociální podmínky

 

 • každé dítě má u nás prostor pro individuální adaptaci na prostředí a to především ve spolupráci s rodiči, zvykání probíhá v naší třídě za velké spolupráce rodičů, rodiče zůstávají v prostředí s dítětem tak dlouho, jak je to zapotřebí. Následně dochází k postupnému odloučení. Vzhledem k tomu, že v mateřské škole jsou již děti, které ji navštěvovaly i v předchozím roce, jsou i oni důležitými články pro přijetí a „zabydlování“ nováčků. Snažíme se nově příchozím dětem zajistit klidné a vřelé prostředí, aby co nejdříve získaly jistotu a cítily se v našem prostředí dostatečně bezpečně
 • fyzický kontakt s dítětem – mezi důležitou součást našeho soužití ve školce patří pohlazení, pochování, pomazlení, jsme si vědomy toho, že je důležité dítěti naslouchat a respektovat jeho potřeby
 • snažíme se děti zbytečně nestresovat spěchem, chaosem a důrazem na především pro nás důležitou situaci, pokud nastane změna v režimu dne, jsou o tom děti včas a zřetelně informováni, celá situace bývá zdůvodněna. Dáváme dětem čas a prostor, neboť si uvědomujeme, že každé dítě je jiné, každé potřebuje jinou míru času a dostatečný prostor.
 • stejně tak jako děti, mají paní učitelky své jméno, tudíž nás děti mohou (ale nemusí) oslovovat křestním jménem.
 • otevřená komunikace s dětmi, mezi dětmi i pedagogy- za důležité považujeme komunikaci mezi pedagogy a jinými dospělými, což je pro děti tím největším vzorem. Snažíme se využívat efektivní způsoby komunikace. Během celého roku společně s dětmi vytváříme pravidla, hodnotíme dané situace, řešíme problémy, chystáme, rozhodujeme, plánujeme, připravujeme.

 

 • soutěživé hry nahrazujeme hrami, které dětem přinášejí radost, uspokojení, dostatečné pohybové vybití

 

 

Podmínky týkající se bezpečnosti dětí

 • společně s dětmi vytváříme pravidla, kde krom jiného prozkoumáme, co je vhodné, nebezpečné, co se smí i nesmí a hlavně proč tomu tak je. Jasná a funkční pravidla jsou pak závazná pro všechny zúčastněné /děti i učitelky/ a společně jejich dodržování hodnotíme.
 • děti jsou pravidelně upozorňované na případná nebezpečí při různých činnostech, pobytu venku i příležitostných akcích, postupně samy získávají kompetence k pojmenování toho, na co si musíme dát pozor, co ba mohlo být nebezpečné
 • v rámci všech činností a záměrně pak při společných činnostech využíváme každou příležitost k posilování podvědomí dětí o ochraně zdraví a bezpečnosti své i ostatních
 • velmi úzce se zaměřujeme na spolupráci, ale i odpovědnost starších dětí za mladší či nové kamarády, tomu odpovídá např. složení dvojic při pobytu venku, pomoc a opora mladšímu kamarádovi apod.
 • děti mají značný prostor pro samostatnost při různých pracovních i sebeobslužných činnostech, ale učitelka je vždy na blízku
 • prostory herny jsou upravené tak, aby děti měly bezpečný prostor k volnému pohybu, dbáme na protiskluzové přezůvky i bezpečnou obuv při pobytu venku

 

Organizace denního provozu

 

Provoz mateřské školy je od 630 do 1600 hod.

 

 • Rodiče mají přístup do třídy kdykoliv /vstup rodičů do třídy je podmíněn pouze použitím návleků a absencí infekční choroby a vstupováním do průběhu společné činnosti – pokud chce být rodič přítomný, pak od začátku/

 

 • Rodiče jsou informováni prostřednictvím nástěnek i denních konzultací o průběhu i výsledcích našeho vzdělávání, s rodiči je konzultován individuální pokrok, problém dítěte i aktuální situace.

 

 • Adaptační proces naší školky – upřednostňujeme postupné zvykání na nové prostředí, dle potřeb dítěte se z počátku rodič účastní ranních činností, postupně dochází k odloučení. Dle domluvy lze v průběhu dne děti z MŠ odvádět kdykoliv. Úzce spolupracujeme s rodiči, konzultujeme a společně plánujeme organizaci adaptace dítěte na mateřskou školu.

 

 • Scházení dětí - čas na scházení dětí je od 630 – do 800 hod. Každé ráno se scházíme na elipse (druhá třída v komunitním kruhu), vítáme se písničkou, počítáme se, říkáme si jaký je den, měsíc, rok, roční období a počasí (máme vlastní kalendář i barometr). Každý den má jedno z dětí „svůj den“, dítě má během dne několik úkolů – svolává děti po ranních hrách na elipsu (zvonečkem), počítá děti (buď samostatně, nebo s kolektivní pomocí), zapisuje počasí, zaznamenává informace na kalendáři, na vycházku nosí malou taštičku, ve které jsou potřebné věci (klíče od šk. zahrady, telefon, kapesníky, terčík), během celého dne je pomocníkem všech kolem sebe.
 • V každodenních činnostech se v naší třídě objevují určité rituály (např. stejné organizační začátky společných činností – chůze po elipse, oslavy svátků i narozenin „NAROZENINOVÉ SLUNCE“)

 

 • Ranní hry /hry dětí od rána do svačiny/ jsou u nás prostorem pro volné hry dle výběru dětí, učitelka je aktivním účastníkem her, pozoruje, naslouchá, vytváří podmínky, hraje si s dětmi, aktivně se zapojuje do hry bez ambic dětem hry vnucovat a striktně organizovat. Děti mají možnost výběru hry i činnosti, včetně činností výtvarných, při volných hrách ctíme společná pravidla (neubližovat, neničit hru ostatním), v případě opakovaného porušování pravidla je dítěti nabídnuta individuální činnost a čas na přemýšlení, proč si nehraje s ostatními. Hračky, pomůcky, materiály jsou u nás dětem dostupné, děti se podílejí na jejich přípravě, úklidu (existuje u nás takové pravidlo, že hračku, nebo pomůcku si mohu půjčit teprve tehdy, pokud uklidím tu předešlou, kterou nebudu ke své hře, nebo činnosti již potřebovat), mají dostatečný prostor k rozvoji fantazie, budování různých hracích koutků. Hračku z domova si k nám děti smějí nosit s pravidlem (ukážu ji kamarádům, případně ji kamarádovi půjčím). Volnou hru považujeme za nezbytnou pro osobní pohodu dítěte i navazování vztahů s ostatními dětmi.

 

 • Tělovýchovné chvilky jsou nejčastěji motivovanou součástí společné činnosti, jsou zařazovány před svačinou či v průběhu dne nebo při pobytu venku

 

 • Společné řízené činnosti – probíhají zhruba 30 až 40 minut, tento čas patří nám, proto se nenecháme vyrušit. Společné činnosti nám umožňují uplatnění skupinové a individuální činnosti, ale také různých metod a forem práce. Z pravidla využíváme prostor elipsy, která je naším centrem pro společnou činnost.

 

 • Společný pobyt venku – je organizován tak, aby umožňoval dětem spontánní pohybové vyžití a volný pohyb /podle toho volíme trasy společných vycházek i možnosti jejich zpestření/, děti se podílejí na volbě obsahu pobytu venku. K pobytu venku využíváme školní hřiště, prostor blízkého lesa, vycházkové trasy se zastávkami na volném prostranství.

 

 • Stolujeme a stravujeme se společně- ve společném stolování vidíme především prostor pro získávání společenských návyků, ale i motivaci k jídlu a prostor pro určitou úctu k jídlu a správné stravovací návyky. Děti jsou vedené k samostatnosti při stolování i sebeobsluze, samy si určují množství nápoje i jídla. Do jídla děti nenutíme a respektujeme potřebu jíst i nejíst! Ve spolupráci s rodiči respektujeme stravovací návyky a zvyklosti dítěte, stejně jako alergie či jiné důvody k nepodávání určitého jídla.

 

 • Odpolední odpočinek probíhá v čase zhruba od 1200 –1330 hod. Na lehátka odcházíme společně všichni, část času určeného pro odpočinek je věnována čtení, vyprávění, poslechu pohádek a příběhů, zpěvu, hře na kytaru ap. Druhou část času věnovaného odpočinku tráví nespavé děti v herně klidnější hrou a výtvarnými aktivitami dle volby dětí, popř. spoluprací s učitelkou při výzdobě tříd a šaten apod., s respektováním pravidla ohleduplnosti k dětem, které v sousední ložnici spí.

 

 • Odpolední činnosti u nás vycházejí vstříc zájmům a potřebám dětí, jsou věnovány individuálním i skupinovým činnostem, volné i společné hře, popř. pokračování či dokončení určitých činností z dopoledne, hrám na zahradě. V tomto čase mají opět děti značný prostor k samostatné volbě i organizaci činnosti.

 

 • O mimořádných dnech a akcích, jako jsou návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod., jsou rodiče zpravidla včas informováni prostřednictvím učitelek, dětí i nástěnek.

 

 

Personální zajiště

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Pedagogičtí pracovníci:

Ředitelka školy: Mgr. Marika Poslušná

 

Vedoucí učitelka MŠ: Hana Trnková

 • Středoškolské pedagogické vzdělání – obor předškolní a mimoškolní vzdělávání
 • Studium - Asistent pedagoga
 • Praxe 20 let

 

Učitelka MŠ: Alena Zdechovanová

 • Středoškolské pedagogické vzdělání
 • Funkční studium VPP – 2 leté
 • Praxe 40 let

 

Učitelka MŠ: Markéta Baldová

 • Středoškolské pedagogické vzdělání
 • Praxe 2 roky

 

Školní zaměstnanci:

Vedoucí kuchyně: Milena Rynešová

Kuchařka: Jiřina Vávrová

Školnice: Jitka Stýblová

 

Specializovaní pracovníci:

 

Logopedie: Dr. Jiřina Bártová

Anglický jazyk: Hana Kotalíková

Řízení mateřské školy

 

 • Vedoucí učitelka MŠ je podřízena ředitelce školy.
 • Hospitační kontrolní činnost v mateřské škole provádí ředitelka školy.
 • Učitelky MŠ společně s ředitelkou školy plánují.
 • Vedoucí učitelka MŠ odpovídá za vedení a ukládání dokumentace mateřské školy, zároveň se stará o její skartaci a uložení do archivu.

 

Vnitřní – silné stránky

 • pověst celé školy je dobrá
 • ředitelka je nakloněna veškerým alternativám i změnám
 • mateřská škola byla rozšířena o dalšíl třídy

 

                  slabé stránky

 • chybí zde tělocvična, kde by si mohly děti užít skupinových her za nepříznivého počasí 

 

 

Vnější – silné stránky

 • funguje zde vstřícná spolupráce s obcí
 • škola získává dostatečné finanční prostředky od zřizovatele
 • zájem o umístění dětí do naší mateřské školy narůstá
 • většina rodičů je ochotna spolupracovat
 • škola je umístěna na klidném místě v blízkosti lesa
 • je možnost využívat veškerých turistických atrakcí a zařízení za výhodné ceny
 • bylo vytvořeno zázemí pro pedagogy MŠ (kancelář)

 

                     slabé stránky

 • většina dětí se neúčastní ranních spontánních činností (chodí později do MŠ)

 

Spolupráce s rodiči

 

 • seznámení s rodiči dětí a navázání neformálního kontaktu považujeme za prvořadé
 • rodiče našich dětí mohou volně přijít s dítětem či pro dítě do třídy, prohlédnout si stavbu, výrobek apod.
 • rodiče jsou pravidelně informováni o všem co se u nás děje

 

 

Co naše mateřská škola rodičům nabízí?

 

 • Domácí prostředí s partnerskou komunikací
 • Prostředí, kde ve středu zájmu je dítě a jeho pohoda
 • Dost času na volnou hru a prostor k pohybovému vyžití
 • Říkadla, básničky, pohádky, písničky, tanečky, cvičení, pestré výtvarné a pracovní činnosti, při nichž děti získají nejen poznatek, dovednost, ale určitě i zážitek, zkušenost a radost z činnosti a jejího výsledku
 • Oslavy svátků, narozenin, různé slavnosti, animační večery a akce
 • Velký prostor pro rozvoj samostatnosti a vlastní aktivity dítěte /děti se u nás podílejí na veškerém dění, včetně plánování, organizování, spolurozhodování, hodnocení apod./
 • Přípravu na školu v širším slova smyslu /tj. být dle svých možností vyzbrojen nejen poznatky, dovednostmi a návyky, ale taky si vědět rady v běžné situaci, samostatně se rozhodnout a zvládnout situaci, aktivně spolupracovat s ostatními atd./
 • Veřejná vystoupení dětí / pro rodiče i veřejnost/
 • Nabídka kroužků a zájmových činností z různých odvětví /př. angličtina v MŠ, hudební kroužek ve spolupráci se ZUŠ, plavání pro předškoláky, logopedie/
 • Každodenní komunikace a konzultace s rodiči

 

 

Co očekáváme od rodičů našich dětí:

 

 • Upřímnou snahu o spolupráci a vzájemnou domluvu (tzn. je-li nějaký problém, nedorozumění, dotaz, řešit tento s učitelkami i dětmi ve třídě přímo, tím se často předejde zkreslení informace.)
 • Pravdivé a nezkreslené informace týkající se dítěte: informace o zdravotních či jiných obtížích a problémech dítěte – alergie, užívání léků, určitá omezení apod., informace o stravovacích návycích, specifických potřebách dítěte apod.
 • Ohleduplnost vůči ostatním dětem a rodičům (a to zejména v případě, že je dítě evidentně nastydlé, nemocné, dojít s ním k lékaři a předejít šíření infekce).
 • Pravidelné sledování nástěnek v šatně, včetně nástěnky pro rodiče, kde jsou rodiče informováni nejen o tom, co se v mateřské škole děje, ale také o všech plánovaných akcích a změnách.
 • Zájem o to, co se s jejich dítětem v mateřské škole děje, co zažívá, zda-li má nějaký úkol, radost, starost.
 • Osobní předávání dítěte do rukou učitelky

 

V tom spatřujeme smysluplnost propojení rodiny a mateřské školy i v dnešní uspěchané době.

 

Organizace vzdělávání

 

Charakteristika dětské skupiny:

 

Na začátku školního roku 2014/2015 je v naší mateřské škole zapsáno 45 dětí /3 – 6 letých/

 

 • z toho 17 dívek a 28 chlapců
 • předškolních dětí je 14, z toho 3 děti s odkladem školní docházky

 

I. třída mateřské školy je naplněna do počtu 28 dětí

II. třídu mateřské školy je naplněna do maximálního počtu 17 dětí

 

                                               

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Má také vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy patrné, že smyslem mateřských škol je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. Mateřská škola sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání.

 

                                                                                                          (Zdroj: školský zákon)

 

Kritéria naší mateřské školy pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

1)Věk – je kritériem pro přijetí do naší mateřské školy, vzhledem k tomu, že ve školském zákoně se uvádí, že předškolní vzdělávání je organizované pro děti od tří do šesti let, přijímáme děti od tří let, jsme však ochotni přijímat i mladší děti /v případě volných míst/, upřednostňujeme přijetí dětí ve věku posledního roku před zahájením povinné školní docházky.

 

2)Trvalý pobyt – je zvýhodňujícím (nikoliv striktním) kritériem pro přijetí do naší mateřské školy, při přijetí jsou zvýhodňované děti z místní obce a okolních obcí jako jsou: Slupečná, Pasečná, Výtoň

 

3)Individuální situace dítěte – dalším zvýhodňujícím kritériem je z této oblasti například fakt, že mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte, dále pak sociální potřebnost dítěte, dítě, které se hlásí k celodennímu provozu.

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

MOTTO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘEVZATÉ Z FILOZOFIE MARIE MONTESSORI

 

„POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM.“

 

„Úlohou nás dospělých není vyučovat, nýbrž pomáhat dětské psychice v jejím tvůrčím úsilí o vlastní rozvoj. Jak nádherné by bylo, kdybychom svým pochopením pro potřeby dítěte dokázali prodloužit období, v němž mu jeho specifická vnímavost umožňuje absorbovat okolní svět!

 

Měli bychom pomáhat malému tvorečkovi ne proto, že je slabý a bezmocný, ale proto, že je nadán nesmírnou tvořivou energií, a proto, že tato energie je velmi křehká a bez láskyplné a promyšlené pomoci může být snadno zmařena.“                                                                                                                                                                                                                 (Maria Montessori)

 

Naše úsilí stojí za to...jak říká Maria Montessori:  „Dítě je tvůrcem dospělého“, a tedy…budoucího radostnějšího světa…

 

Smyslem naší práce je pomoci dítěti, jak se naučit samostatně jednat, samostatně myslet a samostatně chtít. Svobodu považujeme za základ nezávislé individuality. Přejeme si vidět dítě, které si dokáže osvojit sebekontrolu a je osvobozeno od kontroly dospělého, umí se věnovat úkolu s plným prožitkem a soustředěním, dokáže se samo rozhodnout, je samostatné, soběstačné a nezávislé.

 

Naším úkolem je umět dětem připravit správné prostředky a uspořádané, připravené prostředí, ve kterém najdou řád, aby v nich toto prostředí vzbuzovalo pocit volby a možnosti spontánně se projevovat a rozvíjet svoji přirozenost.

 

 

DŮLEŽITÉ CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 • aby se děti v naší školce cítily jako doma
 • aby se školka pro děti stala místem, ve kterém se cítí bezpečně, spokojeně a vždy se sem rády vracely s očekáváním něčeho nového, zajímavého
 • aby školka dětem nabídla získání kvalitních lidských hodnot, které bude moci každé dítě ve svém budoucím životě uplatnit
 • aby náš přístup k dětem byl vždy postaven na rovnosti, nezávislosti, svobodě volby, jednotě a přijetí
 • abychom se snažily učit děti jen přes praktickou zkušenost
 • naučit děti plnit vždy pouze jeden úkol, zato se mu však věnovat s plným prožitkem a soustředěním a nevnímat rušivé momenty
 • učit děti poznat sám sebe, soustředit se na své pocity, hledat optimální místo pro sebe

 

Řídíme se principy Montessori pedagogiky

 

Princip svobody a samostatnosti – svoboda je základem nezávislé individuality. Je také základem pro samostatnost dítěte. Dítě si osvojí sebekontrolu a je osvobozeno od kontroly dospělého.

 

Princip věkové heterogenity – jde o spojení optimálně tří věkových skupin. Mladší se učí od starších a starší děti rády učí mladší a starají se o ně.

 

Princip vedení – pedagog je „služebníkem lidského ducha“- je pomocníkem, organizátorem, spolupracovníkem, podněcovatelem dětské volby a pozorovatelem.

 

Princip pohybu – život se projevuje prostřednictvím pohybu. Pohyb se používá i k rozvoji myšlení, učení a zapamatování si.

 

Princip sociální výchovy – v heterogenních skupinách mají děti možnost spolupracovat a komunikovat. Učí se trpělivosti a pomoci.

 

Práce s chybou – dělat chyby je přirozené, je to dobrá pomůcka k poznání toho, jak dalece zvládáme určité věci. Nikdy se chyby nepoužívá k zesměšnění dítěte, nebo dokonce k trestu. Je to prostředek k rozvoji a učení. Materiál Marie Montessori je koncipován tak, aby dítě na chybu přišlo samo. Tzv. kontrola chyb.

 

Princip ticha a klidu – dítě se učí „prožívat“ ticho, které jim následně přináší stav větší radosti. V tichu se učí spojit se se svou vnitřní pravdou. Během cvičení ticha se zklidňuje nejen tělo, ale i duše. Tak může dítě nalézt rovnováhu nejen ve vnějším, ale i ve vnitřním světě.

 

Řád – logická uspořádanost je životní potřebou. Ve vývoji se dítě opírá o senzitivní období vnímání řádu. Pořádek spočívá v poznání náležitého umístění předmětu ve vztahu k okolí a v zapamatování si tohoto umístění. To umožňuje orientaci ve světě a ovládání světa ve všech detailech.

 

Vycházíme z toho, že:

 

Povinností všech předškolních zařízení je plně respektovat daná specifika pro předškolní vzdělávání. A to tak, jak je uvedeno v RVP PV (str. 8.):

 

„Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.“

 

Předškolní vzdělávání by mělo nabízet vhodné dostatečně podnětné vzdělávací prostředí, mělo by být důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí a mělo by umožňovat vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich učební předpoklady a učební schopnosti.

 

Je celkem vhodné uvést v této souvislosti názor C.R.Rogerse, který tvrdí, že: „Touha po poznání je dětem vlastní, vrozená, samy od sebe chtějí porozumět světu, chtějí se naučit nové věci, být samostatnější, mít více kompetencí. Rády pak přijmou pomoc, jen musí to, co jim poskytujeme, mít pro ně smysl, musí nové poznatky chápat jako užitečné a potřebné.“

 

                                   (použito z bakalářské práce Bc. Veroniky Račákové)

 

 

1) Chceme zajišťovat předškolní vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s vědomím si jeho cílů i posunů v přístupu ke vzdělávání dětí a podporovat tímpádem všechny aktivity prospěšné dětem

 

To konkrétně znamená:

 • Snažíme se respektovat potřeby a zájmy dítěte a rozvíjet u dětí zdravé sebepojetí /sebepoznání, sebedůvěru, sebeúctu, sebevědomí, sebehodnocení/.
 • Snažíme se navázat s každým dítětem pozitivní vztah a být pro děti citově významným člověkem a pozitivním vzorem.
 • Snažíme se dětem zprostředkovat prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností a které tvoří základ nové zkušenosti a poznání.

 

2) Usilujeme o vytvoření prostředí, kde se děti cítí dobře, bezpečně a jistě, prostředí, které ovlivňuje rozvoj osobnosti dítěte ve smyslu odolnosti proti sociopatologickým vlivům

 

To konkrétně znamená:

 • Vytváříme si společně s dětmi jasná pravidla soužití v naší mateřské škole, společně je dodržujeme a snažíme se o jejich přenos do života mimo školku.
 • Snažíme se vytěžit z každého okamžiku a situace /záměrné i spontánní/ maximum pro rozvoj osobnosti dítěte a jeho prosociálního chování (tj. chování k ostatním lidem a všemu živému).
 • Usilujeme o to, že rozhodující pro vše, co se ve školce děje, je prospěch dítěte (nikoliv pohodlí či prospěch dospělých).
 • V každém okamžiku či situaci se snažíme naplňovat rámcové cíle předškolního vzdělávání“ tzn. že máme na paměti, že v každém okamžiku se dítě učí, potkává se s určitou lidskou hodnotou a mělo by mít prostor pro rozvoj samostatnosti a vlastní aktivity.
 • Nabízíme dětem pestré činnosti, aby se nenudily, neměly čas zlobit a měly příležitost objevovat a zjišťovat, co koho baví, v čem se mu daří i jak důležitá je v životě spolupráce s ostatními.

 

3) Snažíme se o aktivní spolupráci s rodiči dětí a jejich dostatečnou informovanost o tom co, proč a jak se ve školce dělá ve smyslu kvalitního a úspěšného vzdělávání dětí

 

To konkrétně znamená:

 • Posilujeme jistotu, bezpečí a pohodu dítěte tím, že komunikujeme s rodiči, rodiče mají vždy „otevřené dveře“, mohou nás kdykoliv navštěvovat, máme zájem o otevřenou spolupráci s rodiči ve prospěch dítěte.
 • Posilujeme úctu dítěte k rodičům prostřednictvím vlastního vzoru.
 • Dbáme o dostatečnou informovanost rodičů o práci školky (nástěnky, ukázky činnosti, besídky apod.).

 

4) Pokoušíme se rozvíjet a společně sdílet ty lidské hodnoty, které jsou žádoucí, srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče

 

To konkrétně znamená:

 • Rozvíjet samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, podpora rodiných vztahů, vzájemného respektování a ohleduplnosti, úcta k hodnotám uměleckým i materiálním včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání a touha objevovat, schopnost rozeznat dobro a zlo, optimistické ladění, schopnost tolerance a empatie.
 • Poskytovat dětem svým vlastním chováním a jednáním ve školce i mimo ni osobní vzor.

 

5) Chceme pomoci rodině připravit dítě nejen pro vstup do základní školy, ale poskytnout nu základní vybavení do života obecně.

 

To konkrétně znamená:

 • Ve smyslu sebepoznání, základní orientace v mezilidských vztazích a hodnotách, základní znalosti, dovednosti, návyky a zkušenostmi z oblasti rozumové, sociální, pohybové, umělecké, základy pro kompetenci ovlivňovat dění kolem sebe – tzn. být aktivní, komunikovat spolupracovat a tvořit.

 

Jak naše cíle naplňujeme:

 • vytvořením vhodných podmínek pro vzdělávání dětí v naší MŠ
 • kvalitním a zajímavým vzdělávacím programem
 • pravidelným vyhodnocováním a evaluací své práce

 

 

Dlouhodobé cíle:

 

Vzdělávací cíl

Učitelky podporují:

Očekávaný výstup

Dítě dokáže:

 

 1. Rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti dětí

 

zvládat hygienické úkony, samostatně se obléct, najíst a vybrat si činnost

 1. Rozvíjení schopnosti spolupráce

 

 

zapojit se do společných her a činností, dodržovat pravidla

 

 

 1. Rozšiřování znalostí o světě kolem nás

 

 

uplatnit své znalosti a vědomosti o světě, který ho obklopuje

 1. Rozvíjení dětské tvořivosti a fantazie

 

umí používat různé výtvarné techniky, materiály, hrát si „na něco“,“na někoho“, dokáže uplatnit svůj nápad

 1. Rozvíjení komunikace

 

vyjádřit slovně své potřeby a přání, navazovat kontakt s dětmi i dospělými

 

 

 

Jaké využíváme metody?

 

Individuální možnosti dětí a jejich rozvojové předpoklady vyžadují, aby v předškolním vzdělávání byly uplatňovány odpovídající metody a formy práce. Jak uvádí RVP PV (str. 9):

 

„V předškolním vzdělávání by měly být uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte.“

 

Pedagog má za úkol provázet dítě na jeho cestě za poznáním, podněcovat v něm zájem a ne ho pouze „úkolovat“ a jeho úkoly kontrolovat.

V mateřské škole by měl být didaktický styl vzdělávání dětí tohoto věku založen na principu vzdělávací nabídky, na aktivní účasti dítěte a na individuální volbě.

 

Využíváme prožitkové a kooperativní učení

 

Tato metoda je založena na přímých zážitcích dětí, podněcuje u dětí radost z učení, podporuje dětskou zvídavost, zájem poznávat něco nového a získávat nové zkušenosti a další dovednosti.

Tím, že uplatňujeme prožitkové učení v mateřské škole, usilujeme především o propojení emocionální složky osobnosti dítěte s rozvojem intelektuálním a sociálním. Do budoucnosti je pro psychické zdraví dítěte velmi důležité prohlubování a obohacování vlastních prožitků.

 

Využíváme situační učení

 

Snažíme se poskytovat dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, které dítě učí dovednostem a poznatkům v momentě kdy je potřebuje.

 

Využíváme spontánního sociálního učení

 

Tento druh učení je založen na principu přirozené nápodoby, člověk si při tomto způsobu učení osvojuje určité systémy hodnot, norem, postojů, ale také dovednosti komunikovat a jednat v pracovních, rodinných a jiných skupinách a prostředích. Tento způsob učení nás provází již od raného dětství průběžně celým naším životem.

Považujeme za důležité poskytovat dětem vzory chování a postojů, které jsou k přejímání a nápodobě vhodné. Tyto vzory se snažíme uplatňovat ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu celého dne v mateřské škole vyskytnou.

 

                                   (použito z bakalářské práce učitelky Bc. Veroniky Račákové)

 

 

Vzdělávací obsah

 

ORIENTAČNÍ NABÍDKA TEMATICKÝCH CELKŮ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

 

 

Název:

ZAHRADA ŽIVOTA

 

Počítej svou zahradu na květiny,

nikdy na padající listy.

Počítej své dny podle zlatých (příjemných) hodin

a zapomeneš na mraky.

Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny.

Počítej věk podle přátel, a ne let.

Počítej svůj život na úsměvy,

a ne na slzy.

A ať tě radost provází celým životem.

(neznámý autor)

 

Toto hlavní téma je dále rozpracováno do čtyř integrovaných bloků se zaměřením na roční období, integrované bloky i podtémata mají barevné kódování (na nástěnkách, u pomůcek apod.)

 

 

 • Podzimní procházka (hnědou)
 • Zimní čarování (modrou)
 • Jarní probuzení (zelenou)
 • Letní radovánky (žlutou)

 

TENTO PLÁN LZE V PRŮBĚHU ROKU LIBOVOLNĚ DOPLŇOVAT – aneb je možné plán obohacovat podle aktuálních nabídek a situací.

 

Integrované bloky

 

Výchova a vzdělávání v mateřských školách probíhá integrovaným způsobem a dítěti je předkládána určitá vzdělávací nabídka z pěti vzdělávacích oblastí, které stanovuje RVP PV:

 

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

Uvedené integrované bloky představují naši rámcovou vzdělávací nabídku – tzn. Na co si budeme hrát, o čem to u nás pravděpodobně zhruba v konkrétním období bude, na jaké otázky by si děti společně s námi mohly postupně hledat své odpovědi, co se naučíme, prozkoumáme, jakou zkušenost získáme, čím se budeme zabývat.

 

Skutečnost – tedy to, na co, s čím a jak jsme si konkrétní den skutečně hráli a co jsme dělali, je zaznamenáno v třídní knize a zveřejněno na nástěnkách i výstavních plochách.

 

Z průběhu společných činností zpracováváme dle časových možností metodický materiál pro inspiraci do další pedagogické praxe

 

 

Podzimní procházka

tento integrovaný blok v sobě skrývá několik doporučených tematických celků, a to:

 

 

•          Jak se jmenuješ?

•          Dešťové kapičky dostaly nožičky

•          Barevný podzim

•          Podzim v lese

 

Období podzimu /září, říjen listopad/ bude o adaptaci na mateřskou školu, o společných pravidlech soužití, o kamarádech, o znacích podzimu, o sadu a ovoci, o zahrádce a zelenině, o podzimním počasí, o podzimních pokladech a houbách, o lese a všem co vněm žije i roste, o dracích, o skřítcích, o ježkovi, o poli a bramborech aj.

 

Předpokládaným východiskem budou: vzpomínky na prázdniny, na loňský rok ve školce, volné spontánní hry dětí a jednoduchá motivační říkadla, jednoduché pohybové hry, které navazují na dosavadní dětskou zkušenost z domova i mateřské školy, jednoduché námětové a zobrazující hry na základě přání dětí, aktuální vlastní zážitky dětí ze života ve školce, z pobytů venku, z lesa, různá krátká říkadla s podzimní tématikou /les, houby, draci, ježek, jablka, hrušky, švestky/ i obdobně motivované pohybové i kontaktní hry, pozorování přírody, shrnutí dosavadních podzimních zážitků

 

 

Charakteristika integrovaného bloku- tento celek je zaměřen na společné vytváření pravidel soužití v naší mateřské škole, učení se základních návyků a sociálních dovedností, osvojování si zásad slušného chování (zdravení dospělých i kamarádů, umět nabídnout pomoc i o pomoc požádat, nehádat se, neposmívat se, nežalovat, ale poradit kamarádovi, spolupracovat a pomoci si vzájemně), společné motivované hry, v nichž něco zajímavého prozkoumáme i objevíme a hlavně je sdílíme společně, naučíme se nová říkadla, hry, písničky, tanečky s podzimní tématikou, budeme kreslit, malovat, modelovat, tvořit z přírodního materiálu, naučíme se sdílet zážitky s ostatními, vnímat druhé, zjistíme co máme společného a čím se lišíme, zjistíme jak se pozná kamarád, naučíme se vyjadřovat své emoce, svá přání

 

Naše záměry:

 

Dítě a jeho tělo

 

 • budeme rozvíjet pohybové schopnosti dětí a zdokonalovat jejich dovednosti v oblasti hrubé motoriky (při pohybové činnosti a pobytu venku) i jemné motoriky (při výtvarných a pracovních činnostech)
 • děti si osvojí praktické dovednosti přiměřené jejich věku z oblasti sebeobsluhy, hygieny i stolování
 • děti si budou postupně osvojovat zdravé životní návyky
 • naučit se orientovat v prostoru

 

Dítě a jeho psychika

 

 • budeme u dětí rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální)
 • děti si budou osvojovat způsoby vyjádření, toho co se mi líbí – či nelíbí
 • naučit se požádat druhé o pomoc i pomoc nabídnout
 • budeme rozvíjet všechny smysly
 • povedeme děti k rozvoji paměti a pozornosti
 • budeme posilovat zvídavost i zájem dětí
 • naučit se sebeovládat i vyjadřovat své vlastní pocity

 

Dítě a ten druhý

 

 • děti si budou osvojovat pravidla společného soužití
 • povedeme děti k rozvoji prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • naučit se respektovat druhé a umět se přizpůsobit
 • povedeme děti k osvojení si schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů s druhými lidmi
 • naučit se pozdravit, poprosit a poděkovat

 

Dítě a společnost

 

 • povedeme děti k rozvoji schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupodílet se, spolupracovat
 • naučit se aktivně přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • budeme děti učit přijímat mezilidské morální hodnoty
 • vytvářet u dětí povědomí o existenci ostatních národností
 • povedeme děti k estetickému vkusu

 

Dítě a svět

 

 • budeme u dětí vytvářet pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
 • povedeme děti k úctě ke všemu živému i neživému (zvířatům, lidem, rostlinám i věcem)
 • naučit děti vnímat rozmanitosti i změny v přírodě
 • budeme sledovat události a akce v naší obci

 

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence činnostní a občanská

 

 • budeme rozvíjet soustředěné pozorování, objevování, zkoumání, všímání si souvislostí
 • budeme děti učit řešit problémy, na které stačí (na základě nápodoby a opakování)
 • povedeme děti k samostatnému vyjadřování svých myšlenek a k rozvoji komunikace bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými
 • povedeme děti k samostatnému rozhodování o svých činnostech a k umění si vytvořit vlastní názor a vyjádřit jej
 • budeme děti učit dbát na své bezpečí i bezpečí druhých, dodržovat spoluvytvořená pravidla

 

Konkrétní činnosti:

 

 • hry k rozvoji spolupráce a prosociálnosti
 • jednoduché sebeobslužné a pracovní činnosti
 • komunitní kruh – vyjadřování svých přání, pocitů, požadavků, řešení problémů
 • vytvoření společných pravidel
 • pobyt na zahradě MŠ, vycházky po okolí
 • smyslové hry
 • pohybové hry zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky a na orientaci v prostoru
 • výtvarné a hudební činnosti zaměřené na rozvoj paměti
 • cvičení ticha a koncentrace
 • prohlížení a čtení knížek

 

 

Zimní čarování -

tento integrovaný blok v sobě skrývá několik doporučených tematických celků, a to:

 

 • Volá vločku vločka
 • Zvířátka v zimě
 • Sněhulák je náš kamarád
 • Svátky a tradice

 

Období zimy /prosinec, leden, únor/ bude o znacích zimy, o zimních barvách, o zimním počasí, o zimních sportech, o oblékání, o zvířátkách, o sněhu, o stavbách ze sněhu, o hrách a radovánkách na sněhu, o sněhulácích, o tom, že pohyb je zdravý a zahřeje, o upevňování pravidel soužití, o radostech, o tajemství, o překvapení, o obdarování, o dobrých lidských vlastnostech, o čertech, o Mikulášovi, o andělovi, o Vánocích, o novém roce, o třech králích, o škole aj.

 

Předpokládaným východiskem budou: zkušenosti z pozorování změn v přírodě (počasí), lidové tradice, zážitky z návštěvy čerta, Mikuláše i anděla, vnímání času adventního v souvislosti s lidovými zvyky, českými koledami, zážitky z Vánoc, lidové tradice spojené s vítáním nového roku a tříkrálovým svátkem, pozorování zimního ročního období a jeho darů, říkadla a hry se zimní tématikou, hudebně pohybové hry, zážitky z pobytu na sněhu, blížící se zápis do základní školy

 

Charakteristika integrovaného bloku: tento celek je zaměřen na pozorování a vnímání změny počasí, změny v přírodě, změny světla, nálad atmosféry a to formou vycházek, pozorováním, vnímáním prostoru i lidí kolem sebe, proměnami výzdoby prostor, budeme rozvíjet smyslové vnímání dětí a jejich úctu k lidem, k přírodě a k všemu živému, hry s předměty a rytmickými nástroji, říkadla, básničky, písničky, rozpočitadla, koledy, jazykolamy, budeme dětem přibližovat lidové tradice formou vyprávění, prohlížení knížek, postupnou výzdobou třídy, uplatněním různých pranostik, prozkoumáme co kdo umí, co zvládne, zaměříme se na rozlišování vhodného i nevhodného chování a jednání lidí – pomoci druhému, požádat o pomoc, výmluvy, neochota, sobectví, drzost, naučíme se rozlišovat různé charakterové vlastnosti, opět si připomeneme pravidla našeho společného soužití, vytvoříme podmínky pro rozvoj fantazie, představivosti, ale i prostor pro legraci a společné sdílení svátečních chvil, prozkoumáme, že pohyb je zdravý a člověka zahřeje, zjistíme, kdo z nás kde bydlí a zda předškoláci znají již svou adresu, zjistíme co všechno nás zahřeje, budeme rozvíjet kreativitu, verbální vyjadřování, posilovat vzájemnou empatii a ohleduplnost, posilovat rytmické cítění, vnímání změny rytmu, tempa, gradaci, prostorových vztahů

 

Naše záměry:

Dítě a jeho tělo

 • povedeme děti k uvědomění si vlastního těla
 • budeme posilovat pohybovými aktivitami fyzickou zdatnost dětí
 • povedeme děti k užívání všech smyslů
 • budeme učit děti poznatky o jejich těle, zdraví, bezpečí a osobní pohody

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • budeme učit děti kultivovanému projevu
 • budeme rozvíjet zájem dětí o psanou podobu jazyka
 • nabídneme dětem různé formy sdělení (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • budeme podporovat a rozvíjet zájem o učení
 • budeme učit děti poznávat sám sebe, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • povedeme děti k získání relativní citové samostatnosti

 

Dítě a ten druhý

 • budeme upevňovat pravidla chování ve vtahu k druhým
 • rozvoj prosociálních postojů (sociální citlivost, tolerance)
 • povedeme děti k vzájemné spolupráci (ve dvojicích i ve skupinách)
 • budeme u dětí podporovat osobní soukromí a bezpečí

 

Dítě a společnost

 • budeme učit děti žít ve společenství ostatních (ve třídě, v rodině, s ostatními dětmi) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • povedeme děti k osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

Dítě a svět

 • budeme učit děti poznat naši zemi i jiné země, jejich zvyky
 • budeme u dětí vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 • povedeme děti k citlivému vztahu ke zvířatům

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence činnostní a občanská

 

 • budeme učit děti uplatnit získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • budeme podporovat hledání různých možností a variant řešení problémů, podpoříme vlastní originální nápady
 • povedeme děti k vyjadřování svých nálad a pocitů různými prostředky (řečovými, výtvarnými, dramatickými, hudebními apod.)
 • budeme učit děti uvědomovat si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • povedeme děti k rozpoznávání a využívání svých vlastních silných i slabých stránek

 

Konkrétní činnosti:

 

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • hry na sněhu, stavby a jízda na sněhu
 • smyslové hry a hry na tělo
 • přednes, recitace, zpěv
 • společné diskuze, rozhovory (vyprávění zážitků,
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • spontánní hry dětí
 • estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, dramatické, hudební, literární, pohybové)
 • prosociální hry, aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, úcta ke stáří apod.)
 • vycházky do lesa, krmení zvířátek a ptáčků

 

Jarní probuzení -

tento integrovaný blok v sobě skrývá několik doporučených tematických celků, a to:

 

 • Vítáme jaro
 • Nový život
 • Jaro na louce
 • Co vidí slunce

 

Období jara /březen, duben, květen/ bude o znacích jara, o jarních kytičkách, o jarním počasí, o zvířátkách a jejich mláďátkách, o exotických zvířatech, o volně žijících zvířatech, o domácích zvířatech, o rodině, o maminkách, o našem těle, o našich smyslech, o lidech kolem nás, o přírodě, o louce, o hmyzu, o zemi, o slunci, o jarním úklidu, o pučení, o barvách, o místě kde žijeme aj.

 

Předpokládaným východiskem budou: aktuální dětské zkušenosti nejen s počasím, ale i ze společného pobytu ve školce, ze společné i volné hry, monitorování těžce se probouzejícího jara, lidové velikonoční tradice, velikonoční říkadla a koledy, česká pořekadla, svátek maminek

 

Charakteristika integrovaného bloku: prostor pro vnímání aktuální situace v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem – pobytem venku, monitorováním počasí pozorováním v přírodě, vnímání prvních jarních stop a znamení venku i třeba v oblečení a činnostech lidí, podpoříme vlastní nápady dětí, v rámci společné činnosti vlastní aktivity dětí, značný prostor dostane využití říkadel, písniček, básniček, velikonočních koled i popěvků, na řadu přijde jarní úklid ve školce i na zahradě, velikonoční výzdoba, malování vajíček, stříhání, lepení, výroba dárečků pro maminky, honičky, hry i cvičení s jarní a velikonoční tématikou, prostor na upevňování zdravých životních návyků a postojů, podněcování komunikativních dovedností, tvořivého myšlení i poznávacích procesů, posilování vzájemného prosociálního chování, podporování samostatnosti v sebeobsluze, v rozhodování

 

Záměry:

 

Dítě a jeho tělo

 • budeme rozvíjet koordinaci a rozsah všech pohybů, oka a ruky apod.
 • povedeme děti ke správnému dýchání, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • budeme u dětí posilovat psychickou zdatnost
 • povedeme děti ke správnému životnímu stylu
 • budeme rozvíjet uvědomění si vlastního těla

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj řečových schopností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • povedeme děti k osvojení si verbálních i neverbálních forem sdělení (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové)
 • budeme děti seznamovat s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)
 • budeme děti učit pojmenovat většinu toho, co je obklopuje
 • budeme děti učit pojmenovat a určovat vlastnosti předmětů a objektů (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuk), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • povedeme děti k osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • budeme rozvíjet schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění i prožívání
 •  

 

Dítě a ten druhý

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • budeme u dětí posilovat prosociální chování (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině)
 • budeme stále upevňovat stanovená pravidla společného soužití
 • povedeme děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci druhému, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor

 

Dítě a společnost

 • budeme u dětí rozvíjet schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí
 • budeme rozvíjet u dětí základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti
 • povedeme děti k vytvoření si základních aktivních postojů ke světu, k životu
 • povedeme děti k základním poznatkům o prostředí, ve kterém žijí

 

Dítě a svět

 • povedeme děti k pochopení toho, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • budeme u dětí rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • povedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě, k zvířatům i všemu neživému

 

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence činnostní a občanská

 

 • budeme rozvíjet u dětí elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a o jeho proměnách a rozmanitostech
 • povedeme děti k orientaci v řádu a dění v prostředí ve kterém žijí
 • budeme podporovat aktivní zájem dětí a to přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací
 • rozvoj fantazie a představivosti
 • povedeme děti k osvojení si dovedností předcházející čtení a psaní
 • budeme průběžně rozšiřovat slovní zásobu dětí a povedeme je k tomu, aby ji aktivně používaly ke komunikaci s okolím
 • povedeme děti k nápodobě modelů prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • povedeme děti k tomu, aby se dokázaly prosadit, ale také podřídit, aby spolupracovaly, aby se dokázaly domluvit, aby dokázalo vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • budeme učit děti mít smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem aby přistupovaly odpovědně a aby si vážily práce a úsilí druhých

 

 

Konkrétní činnosti:

 

 • pohybové hry, překážkové dráhy, hry na tělo, hry s prosociální tematikou
 • vycházky po okolí s různými stupni náročnosti
 • pobyty venku na školní zahradě a v lese
 • činnosti zaměřené na výtvarnou, hudební, literární, dramatickou oblast
 • komunitní kruh – rozhovory, diskuze, vyprávění, vyjadřování
 • prohlížení a četba z knih, encyklopedií, časopisů a seznámení s audiovizuálními prostředky (počítač, rádio)
 • hry a cvičení s písmeny a číslicemi
 • každodenní situace – řešení konfliktů, prosociálního chování, upevňování pravidel
 • spontánní hry, hry konstruktivní, námětové
 • nabídka didaktických pomůcek

 

 

Letní radovánky -

tento integrovaný blok v sobě skrývá několik doporučených tematických celků, a to:

 

 • Vítáme léto
 • Planeta Země
 • Kniha – studna moudrosti

 

Období léta /červen, červenec, srpen/: bude o znacích léta, o letním počasí, o domově, o prázdninách, o moři, o koupání, o vodě, o vzduchu, o Zemi, o kontinentech, o letních plodech, o svátku dětí, o knihách, o písmu, o obrázcích, o pohádkách, o příbězích, o říkadlech, o loučení, o přání, o smutku, o štěstí aj.

 

Předpokládaným východiskem budou: zkušenosti z pozorování a vnímání změn v počasí, oslava svátku dětí, slavnost k příležitosti rozloučení s předškoláky, těšení se na prázdniny, na koupání

 

Charakteristika integrovaného bloku: prostor pro vnímání aktuální situace v přírodě v souvislosti s blížícím se létem – pobytem venku, monitorováním počasí pozorováním v přírodě, nabídka pohybových her, cvičení, tanečků, uplatnění toho co umím a dokážu – vystoupení pro rodiče, písničky, říkadla, básničky, rozpočítadla, jazykolamy, nabídka množství knih k prohlížení i předčítání, získání základních pravidel jak s knihou zacházet, k čemu slouží, rozvoj kladného vztahu k literatuře, prožitky z námětových her, výtvarné i kreativní tvoření

 

Záměry:

Dítě a jeho tělo

 • povedeme děti k osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • budeme u dětí rozvíjet hrubou i jemnou motoriku
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • budeme učit děti ovládat pohybový aparát při pohybových hrách ve třídě i venku

 

Dítě a jeho psychika

 • budeme rozvíjet vnímání, naslouchání, vyjadřování, slovní zásobu
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • budeme posilovat přirozené city (radost, zvídavost apod.)
 • budeme dětem vytvářet základy pro práci s informacemi
 • povedeme děti k získání schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

Dítě a ten druhý

 • budeme rozvíjet kooperativní dovednosti
 • budeme podporovat kladné vztahy mezi dětmi a jejich přátelství, kamarádství a vztahy mezi oběma pohlavími
 • budeme podporovat u dětí osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 

Dítě a společnost

 • povedeme děti k porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v prostředí mateřské školy
 • budeme rozvíjet společenský i estetický vkus
 • budeme u dětí rozvíjet pozitivní vztah ke kultuře a umění a tyto vztahy a postoje umět projevovat a vyjadřovat
 • budeme dětem předávat základní životní hodnoty

 

Dítě a svět

 • budeme u dětí rozvíjet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • povedeme děti k všímání si rozmanitostí a neustálých proměn v přírodě
 • budeme učit děti vykonávat jednoduché činnosti v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
 • budeme učit děti rozlišit a poznat nebezpečné vlivy a tím budeme děti před těmito vlivy chránit

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence činnostní a občanská

 

 • povedeme děti nejen k spontánnímu, ale také k vědomému učení, k vyvíjení úsilí, soustředění se na činnost
 • budeme učit děti dokončit zadanou práci, postupovat podle instrukcí a pokynů
 • budeme učit děti řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti, cestou pokusu a omylu
 • povedeme děti k ovládání řeči, k vyjadřování ve vhodně formulovaných větách
 • budeme u dětí rozvíjet povědomí o tom, že lidé se dorozumívají jinými jazyky a že je možno se jim naučit
 • povedeme děti k spolupodílení se na společných rozhodnutích, k projevům citlivosti a ohleduplnosti k druhým
 • povedeme děti k tomu, aby se naučily plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat své vlastní hry

 

Konkrétní činnosti:

 

 • každodenní činnosti z oblasti sebeobsluhy
 • pohybová, rovnovážná a relaxační cvičení a zdravotně zaměřená cvičení
 • smyslové hry i drobná cvičení, cvičení ticha a koncentrace
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, jazykové chvilky, říkanky, slovní hádanky, jazykolamy
 • volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • cvičení organizačních dovedností
 • kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupině
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry
 • každodenní rituály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou 38
382 78ředitelna: 380 736 273
mateřská škola: 776 472 625
školní družina: 606 116 221
jídelna: 380 736 278
jídelna mobil: 777 417 545Něco málo o nás

Základní škola Lipno nad Vltavou je malotřídní základní škola. Děti z 5 ročníků jsou rozděleny do 3 tříd. Zároveň provozujeme také mateřskou školu, kde jsou v provozu dvě třídy.