Platby za školní obědy

Vždy od 15. dne až do konce měsíce!!!

 

Možnosti: 

HOTOVĚ kanceláři školní jídelny u vedoucí ŠJ Mileny Krátké, pokaždé zpětně za měsíc zpět (např. v říjnu za září....atd.).

PŘÍKAZEM - na číslo našeho účtu 51-9242940207/0100, variabilní symbol: 12345, do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno strávníka (dítěte, žáka) a posílejte přesnou částku.

 

Pokud není stravné zaplaceno, nemá žák - strávník na oběd nárok.

Strávník, který nemá uhrazenou stravu, může být na příkaz ředitelky školy ze stravování vyloučen.

 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou 38
382 78ředitelna: 380 736 273
mateřská škola: 776 472 625
školní družina: 606 116 221
jídelna: 380 736 278
jídelna mobil: 777 417 545Něco málo o nás

Základní škola Lipno nad Vltavou je malotřídní základní škola. Děti z 5 ročníků jsou rozděleny do 3 tříd. Zároveň provozujeme také mateřskou školu, kde jsou v provozu dvě třídy.